Datenverwaltungsinformation

Érvényes: 2021.05.01-től

 1. BEVEZETÉS

Jelen Tájékoztató célja, hogy Önt, mint a Légrádi Zoltán vevőjét tájékoztassa a Társaság, mint Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekről, illetve Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról.

 1. ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Légrádi Zoltán

Cím: 1047 Bp. Baross u. 99.

Elektronikus elérhetőség: info@championsport.hu

Telefonszám: +36 20 576 4575

továbbiakban: Adatkezelő

 1. JELEN TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE, MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos verzióját honlapunkon találja meg.

Jelen Tájékoztató visszavonásig vagy az új változat hatályba lépéséig érvényes.

Jelen Tájékoztatót a Társaság Általános Szerződési Feltételeivel, valamint egyéb Tájékoztatóinak előírásaival összhangban kell értelmezni. Ellentét esetén a személyes adatok védelme és kezelése tekintetében jelen Tájékoztató az irányadó. 

 1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Jelen fejezetben kerülnek részletezésre azok az adatkezelési tevékenységek, amelyeket az Adatkezelő az Ön által átadott adatok kapcsán végez. 

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az alábbi esetekben kezeli:

 1. az érintett hozzájárulása alapján;
 2. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges,
 3. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő a jogos érdeken alapuló adatkezelések kapcsán érdekmérlegelési-tesztet végzett.

Amennyiben a lentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy kérjük keressen minket a 2. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

 1. Regisztráció

Amennyiben Ön vásárlása során felhasználói fiókot hoz létre rendszerünkben, úgy az alábbi adatait kezeljük:

 • név
 • e-mail cím
 • jelszó
 • telefonszám
 • szállítási/számlázási cím/lakcím

Céges számla kiállítása esetén az alábbiakat is:

 • Cégnév
 • Adószám

A felhasználó fiók során megadott adatokat az Ön kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezeljük, a hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció törléséig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Webáruházra vonatkozó rendelkezések

Honlapunk vásárolni regisztrál felhasználóként vagy vendégként is lehetséges.

Vásárlás regisztrált felhasználóként

Amennyiben Ön már rendelkezik felhasználói fiókkal, úgy a vásárlás során Adatkezelő a személyes adatokat a regisztrációs adatbázisából nyeri ki. 

Az adatkezelés célja

 • a webáruházában történő vásárlás, 
 • a vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása, 
 • számviteli kötelezettség teljesítése, 
 • a megrendelések teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: 

 • szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve 
 • jogi kötelezettség teljesítés (adott vásárlás adatai, számlázási cím, szállítási cím adatok tekintetében pedig jogi kötelezettség teljesítése).

 A kezelt személyes adatok köre: vevőazonosító, név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az adott vásárlás adatai (pl. vásárlás időpontja, vásárolt termék, annak értéke, fizetési mód, szállítás típusa, szállító, csomagazonosító, bizonylatszám, e-számla azonosító, számla sorszáma), számlázási és szállítási cím (amennyiben eltérő).

Az adatkezelés időtartama:

A számviteli előírásoknak megfelelően a bizonylatokat (értelemszerűen az azon szereplő adatokkal együtt, azaz: név, lakcím) azok keletkezésétől számított 8 évig kell megőrizni (Sztv. 169.§ (2).

A megrendelésben szereplő egyéb adatokat Adatkezelő a Ptk. általános elévülési idejéig, azaz a vásárlást követő 5 évig tárolja az Adatkezelő jogos érdeke alapján.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az alábbi cégek kezelik:

Paylike

PayPal

PayPalon keresztüli fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.

Vendégként történő vásárlás

Amennyiben Ön vendégként vásárol az Adatkezelő webáruházában, úgy az Ön által megkezdett, de be nem fejezett vásárlás adatait, azaz az Ön kosarában lévő termékeket 365 napig tároljuk.

Befejezett vásárlás esetén a 4.2 pontban foglaltak az irányadók.

 1. Ügyfélszolgálat

Amennyiben Önnek kérdése merülne fel bármely termékünkkel/szolgáltatásunkkal kapcsolatban vagy panaszt szeretne tenni, úgy Ügyfélszolgálatunk mind elektronikus, mind telefonos úton áll rendelkezésére.

Tájékoztatjuk, hogy a telefonos Ügyfélszolgálatunkkal történő beszélgetés hanganyagát az Adatkezelő jogos érdeke alapján rögzítjük és a hívás napjától számított 5 évig (az általános elévülési ideig) tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton beérkezett megkeresését az Adatkezelő jogos érdeke alapján 5 évig megőrizzük.

Amennyiben Ön panasszal él termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal szemben, úgy a panaszt, illetve az arról készült jegyzőkönyvet jogi kötelezettség teljesítése jogcímén 5 évig őrizzük meg.

 1. Kapcsolattartók adatai

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során Ön jogi személy nevében, mint kapcsolattartó jár el, úgy a szolgáltatás teljesítése, illetve a Felek közötti kapcsolattartás érdekében a jogi személy oldaláról eljáró természetes személy nevét, e-mail címét, telefonszámát az Adatkezelő a jogos érdeke alapján a 5 évig kezeli.

Visszterhes szerződések esetében az adatok megőrzésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, melynek ideje a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2)-(3) bekezdése szerint 8 év.

 1. Hírlevél

Annak érdekében, hogy Ön mindig értesüljön legújabb termékeinkről, illetve akcióinkról, feliratkozása esetén az Ön hozzájárulása alapján időközönként hírlevelet küldünk Önnek.

A hírlevél során az Ön nevét és e-mail címét kezeljük hozzájárulása visszavonásáig. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati lépéseink

Adatkezelő számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).

Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.

Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban űrlapokon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, futárcég, hírlevélküldő szoftver).

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

 • IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók
 • Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók
 • Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást
 • Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat
 • Futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre

Nemzetközi adattranszferek, EU-N KÍVÜLI partnerek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megtesszük a 5. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében:

 • Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.
 • Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amik része az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner).

Valamint adatokat továbbítunk a Mailerlite és Hotjar partnereinknek.

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe. Bővebb információért kérjük nézze meg a Cookie tájékoztatónkat.

 1. ÉRINTETTI JOGOK

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

 1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa: 

– milyen személyes adatait, 

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt, 

– milyen forrásból, 

– mennyi ideig kezeli, 

– a Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

A  Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 

 1. A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. 

 1. A törléshez való jog 

Ön bármikor kérheti adatainak törlését Az Érintett kérelmére az adattörlést haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell tenni. mely kérést Adatkezelőnek haladéktalanul teljesítenie kell az alábbi esetekben:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik adatai kezelése ellen és nincsen egyéb elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés iránti kérelem teljesítése nem kötelező, amennyiben az adatkezelés:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a kérelem teljesítése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítésére alapított adatkezelése ellen.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait elektronikus adathordozón megkapja, vagy kérheti, hogy amennyiben az technikailag megvalósítható, úgy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik intézménynek továbbítsa az alábbi feltételek fennállása esetén:

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és 
 2. az adatkezelés automatizált módon történik (tehát az adatkezelés nem papíralapú). 
 3. A korlátozáshoz való jog

Ön kérheti adatainak zárolását, amennyiben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok korlátozására a kérelem elbírálásának időtartamára kerül sor azzal, hogy amennyiben a korlátozás feloldásra kerül, úgy Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja Önt.

 1. ÉRINTETTI KÉRELMEK GYAKORLÁSA

Amennyiben Ön a fenti jogai bármelyikével szeretne élni, úgy azt az Adatkezelőhöz benyújtott kérelemmel teheti meg. 

A kérelem benyújtásának módja lehet postai vagy elektronikus az alábbi címeken:

Levelezési cím: 1047 Bp. Baross u. 99.

E-mail cím: info@championsport.hu

Űrlap kitöltése: VezetéknévKeresztnévE-mail címÜzenetAdatigénylés formája Adatigénylés Személyes adatok módosítása Személyes adatok törléseHozzájárulok, hogy Légrádi Zoltán, az adatigényléssel kapcsolatban kezelje a személyes adataim.

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem megválaszolására, illetve a kérelemmel kapcsolatos intézkedés megtételére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül köteles. Ez a határidő a kérelem összetettsége esetén további 2 hónappal meghosszabbítható.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért intézkedést díjmentesen biztosítjuk az Ön számára, kivéve, ha az Ön kérelme – különösen ideértve az ismétlődő jelleget – miatt túlzó, vagy egyértelműen megalapozatlan. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő kizárólag írásbeli megállapodás alapján vesz igénybe Adatfeldolgozót.

Adatfeldolgozó megnevezése (pl. a csomagküldő cég, bank stb)

adatfeldolgozók tevékenysége

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő az adatvédelmi incidenst, annak tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár Önre nézve, úgy Adatkezelő Önt is haladéktalanul tájékoztatja az incidens bekövetkeztéről.

 1. JOGORVOSLAT

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, további elérhetőség: www.naih.hu).

Tájékoztatjuk, hogy a felügyeleti hatóságon kívül, a személyes adatai kezelésének megsértése esetén a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti illetékes Törvényszékhez is fordulhat. 

 1. Anonimizált adatok és “cookie-k”

championsport.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a championsport.hu használata minél felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

championsport.hu-n található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie tájékoztatónkban.